Estratégies

Estratègies utilitzades:

  1. Utilitzarem la façana ventilada que és un sistema constructiu amb fulla interior, capa aïllant i fulla exterior no estanca. Ofereix acabats duradors i de qualitat, amb bones prestacions tèrmiques. Les juntes eviten problemes de dilatació, mantenint un aspecte òptim. Redueix les pèrdues tèrmiques amb un efecte convectiu i requereix mínim manteniment.
 

     2.La nostra casa estarà orientada de forma que durant gran part del dia entrarà el sol per les finestres i pugui il·luminar                    l’habitatge. Les estructures de la casa seran una mica antigues, però estaran ben reforçades. Podríem aprofitar l’aigua                instal·lant un filtrador per aigua filtrada.

 

      3. Les façanes ventilades es situaran a dins de les parets. Per enfocar-se en la cualitat i buscar les millors prestacións. 

 

      4.  Per aplicar les nostres mesures, necesitaríem un bon equip de obrers a més de tots els materials necessaris

 

      5. com a pressupost aproximàdament neccesitariem un 10000€ per els materiasl e instalació

              a) Seríen materials certificats de bones empresses i de cualitat

              b) amb un ús de la casa de 5 anys tendríem un estalvi de 6549,83€

Fet per: Victor Segura, Jan Obradors, Dario Marmol, Gabriel Silvestre i Joan Domingo

©2024

Abrir chat